Úvod

Umělecké kovářství

   Umělecké kovářství je řemeslo zabývající se zpracováním oceli a jiných kovů za tepla. Již od nepaměti patřilo kovářství k nejvýznamnější oborům lidské činnosti. Lze říci, že schopnost zpracovávat železnou rudu patří k jednomu ze základních způsobů nahlížení na vyspělost starověkých civilizací. Podle stupně vývoje lze hodnotit nejen kvalitu zpracování předmětů, ale i množství specializace.

 Restaurátorství

   Umělecká díla, historické památky a starožitnosti podléhají působení času a přírodních vlivů a také zásahům lidí, kteří je chtěli někdy neodborně opravit nebo zdokonalit. Činnost restaurátora začíná důkladným průzkumem díla, včetně rentgenového průzkumu předmětů, zjištěním jeho provenience a historie. Dílo se musí pečlivě zdokumentovat a popsat ve stavu, v němž je restaurátor dostal. Na základě průzkumu si restaurátor vytvoří plán, jak by měla práce probíhat. U předmětů, které byly neodborně renovovány či znehodnoceny vlivem času a prostředí, se musí rozhodnout, které novější vrstvy či zdobné artikly odstraní a které bude obnovovat. Závěrečnou fázi restaurování tvoří retušování, doplňování chybějících částí a povrchová úprava těch partií, které byly zničeny, a to pokud možno tak, aby nerušily celkový dojem. Nakonec se výsledek opět zdokumentuje a o provedené práci se napíše restaurátorská zpráva.

        hotovo3                                                                                        hotovo 4