O mně

O mně

Uměleckým kovářem jsem se vyučil na Střední škole řemesel Demlova v Třebíči, kde jsem roku 2011 ukončil studium maturitní zkouškou. Po roční praxi jsem se rozhodl zvýšit si profesionální kvalifikaci studiem na Vyšší odborné škole restaurátorské v Písku, jejímž absolvováním jsem získal specializaci v oboru restaurování kovů s titulem DiS. rest.

V oboru restaurátorství kovů převážně restauruji, konzervuji a vyrábím repliky historických světských i sakrálních předmětů. V současnosti je mým zájmem i restaurování historických motocyklů značky Jawa. Navracím jim jejich originální stav a byly tématem mojí absolventské práce. Po absolutoriu v tomto oboru jsem se rozhodl rozšířit svoji kvalifikaci o specializaci v restaurování dřeva na téže škole.

Mé dosavadní zkušenosti ze studia zaručují, že již nyní nabízím kvalifikovanou a odbornou práci, jež si historické předměty zaslouží.

Účastním se různých kovářských setkání. Na hradě v Brtnici jsem roku 2013 získal čestné uznání za umělecké kovářské dílo „Karneval“.